Søknadsskjema

Fartøyets navn *
Fartøyets kallesignal *
Fartøyets hjemmehavn *
Fartøyets byggested og byggeår *
Fartøyets lengde, bredde og dybde *
Fartøyets fremdriftsmaskineri, type, størrelse *
Et kort sammendrag av fartøyets historie *
Reder / eier *
Reders adresse, telefon, fax, etc *
Fartøyets / reders hjemmeside?
Reders e-mail *
Planlagt ankomstdag / -tid *
Planlagt avreisedag / -tid? *
Omtrent hvor mange følger fartøyet? Mannskap og passasjerer? *
Har dere behov for kjentmann? *
Behov for service: landstrøm, vann, septik, etc
Kan fartøyet ta med passasjerer på tur i Ryfylke? Hvor mange? *


Velkommen
NYHETER
Program
Bilder Nordsteam 2008
Lysefjordkonvoyen
Bilder fra Nordsteam i Bergen
Bilder fra første Nordsteam i Stavanger
Hva er Fjordsteam?
Hvem kommer?
Service
Søknadsskjema
Arrangører
Programhefte
Kontakt oss:
e-mail me