Hva er Fjordsteam?

Fjordsteam

Fjordsteam er en vestnorsk fortsettelse av Nordsteam som ble stiftet i 1976 av de tre nordiske fartøyvernorganisasjonene Norsk Veteranskibsklub, Sällskapet Ångbåten og Dansk Veteranskibsklub. Siden den gang har disse tre organisasjonene med jevne mellomrom arrangert Nordsteam-stevner i Norge, Sverige og Danmark.Nordsteams historie

Nordsteam er et samarbeid mellom de tre nordiske fartøyvernorganisasjonene Norsk Veteranskibsklub, Sällskapet Ångbåten og Dansk Veteranskibsklub. Det ble til etter et ganske tilfeldig møte mellom de tre dampskipene "Kysten I", "Bohuslän" og "Børøysund" i Tønsberg i 1975. Der ble det bestemt å ha et veteranskipsmøte i Gøteborg året etter. Ni veteranskip møttes der i 1976, og sammenslutningen Nordsteam ble dannet.

Siden har det med mer eller mindre jevne mellomrom, blitt organisert veteranskipsstevner i de tre landene Norge, Sverige og Danmark i Nordsteam-regi.

Det første Nordsteam-stevnet var altså i Gøteborg i 1976. De neste stevnene var:

København, 1978
Oslo, 1980
Mariestad, 1983
København, 1988
Tønsberg, 1990
Gøteborg, 1994
København, 1996
Bergen, 2000

Det foreløpig siste Nordsteam-stevnet, var Veteranskipslaget Fjordabåten i Bergen hovedarrangør for, med Norsk Veteranskibsklub, Nord-Hordland Veteranbåtlag og diverse andre organisasjoner som samarbeidspartnere.

Tidlig i 2004 avgjorde de tre organisasjonene Norsk Veteranskibsklub, Sällskapet Ångbåten og Dansk Veteranskibsklub at de hver for seg kan arrangere Nordsteam-stevner i sine respektive land, uavhengig av rekkefølgen på stevnene. Som følge av dette arrangerte Norsk Veteranskibsklub i samarbeid med Veteranskipslaget Fjordabåten igjen arrangere Nordsteam-stevne i Bergen, i 2005.

www.nordsteam.no

I 2007 arrangerte Sälskapet Ångbåten Nordsteam i Göteborg

www.steamboat.o.se

 

I 2010 hadde vi et kjempeflott Fjordsteam i Florø og nå blir det altså Fjordsteam i Stavanger 9. til 12. august 2012!

 

Det meste av teksten ovenfor er hentet direkte fra Norsk Veteranskibsklubb sine hjemmesider og delvis oppdatert med nyere opplysninger.


   


Velkommen
NYHETER
Program
Bilder Nordsteam 2008
Lysefjordkonvoyen
Bilder fra Nordsteam i Bergen
Bilder fra første Nordsteam i Stavanger
Hva er Fjordsteam?
Hvem kommer?
Service
Søknadsskjema
Arrangører
Programhefte
Kontakt oss:
e-mail me