Arrangører


Fjordsteam 2012 i Stavanger arrangeres av våre lokale entusiaster som arbeider med å ta vare på verneverdige skip, busser, biler, tog og bygninger. Med dette arrangementet tar vi et virkelig kjempeløft for å vise både fastboende og tilreisende hvilke unike verdier og store muligheter som ligger i de kulturskattene som vi forvalter.

 


_sandnes_IMG_1944.jpg

Det reetablerte Ryfylke Dampskibsselskab har siden 1995 restaurert og drevet det verneverdige skipet GAMLE SALTEN. Våren 2007 var man også så heldig å få muligheten til å kjøpe hjem igjen den gamle Nattruten SANDNES. Selv om det strider mot all sunn fornuft å ta ansvar for to slike store og krevende skip, så måtte det gjøres.

Ryfylke Dampskibsselskab har gjennom 12 år bevist at det er mulig å forvalte en viktig del av vår maritime kulturarv på en god måte; i samsvar med antikvariske prinsipper, drive kulturformidling  -  og allikevel gå økonomisk i balanse!  (Foto: Jan Welde)

Ryfylke Dampskibsselskab as 

 


Navneskifte_04b.jpg

Kysthurtigruten ROGALAND var 60 år gammel da den i 1989 kom tilbake til sin opprinnelig hjemby. Siden den gangen har arbeidet med restaurering og drift gått kontinuerlig, men det er en svær oppgave man har påtatt seg. Gang etter gang har man vært på nippet til å gi opp, men ekte fartøyvernere betrakter prosjektene i evighetens perspektiv  -  og gir seg ikke så lett . . . .

Nå har ROGALAND fått sitt opprinnelige navn tilbake, se foto; den drives i forsiktig fart og holder på med kulturformidling om sommeren, mens man innenfor trange økonomiske rammer forsøker å drive bevaring og restaurering om vinteren.  (Foto: Jan Welde)

Veteranskipet ROGALAND


Engoyholmen.jpg

Engøyholmen Kystkultursenter ligger bokstavelig talt "midt i havnen", men har i mange år vært en godt bevart hemmelighet . . . .

Nå driver kystkultursenteret en mangesidig virksomhet med gjenstandsamling, fartøyvern, reparasjoner, motorverksted, sosialpedagogisk tjeneste, kulturformidling og utrolig mye annet interessant både på selve Engøyholmen  -  og etterhvert både på Engøy, Natvigs Minde og andre steder i området. Kystkultursenteret på Engøyholmen driver også den gamle lokalrutebåten HUNDVGAAG I, som man selv har restaurert og Stavanger kommunes gamle brannsprøyte NØKK som man er i full gang med å restaurere.

Engøyholmen kystkultursenter 

 


Rugier_DSC_0056-300x201.jpg

Stiftelsen Rugierhar som oppgave å bygge, seile og ta vare på vikingskipskopier, med det formål å formidle denne viktige delen av Norges historie til kommende generasjoner.

; (Foto: Stiftelsens hjemmeside)

Stiftelsen Rugier 

 


Stavanger_sjofartsmuseum_terje_tveit.jpg

Stavanger Maritime Museum er det nye navnet på velkjente "Stavanger sjøfartsmuseum.Men det er ikke bare navnet som er endret. Det har på mange måter kommet "en ny giv" over denne gamle institusjonen, med en ny ledelse som bobler av ideer om hvordan man best kan formidle alle sider av sjøfartshistorien til unge og eldre.

Stavanger Maritime Museum er en viktig medarrangør til Fjordsteam og de rigger til flotte aktiviteter både innendørs og utendørs under Fjordsteam; (Foto: Terje Tveit)

Stavanger Maritime Museum 

 


_begge.JPG

Baatskolen POSEIDON er historien om en hobby som utviklet seg til levebrød.

Det startet som en givende fritidsaktivitet og matnyttig bruk av den verneverdige slepe- og passasjerbåten POSEIDON. År for år ble etterspørselen og aktiviteten større; og til slutt kunne båtskolen ikke lenger kombineres med full jobb som prosjektleder i oljebransjen.....

Nå drives Baatskolen POSEIDON på heltid og beskjeftiger familien med maritime kurs hele vinteren og praksisturer omtrent hver eneste helg. Etterhvert ble den første POSEIDON for liten og vi måtte anskaffe POSEIDON II   -  en topp utstyrt isbrytende redningskrysser på 72 fot og med "byens største styrehus"....  (Foto: Jan Welde)

Baatskolen POSEIDON

 


Veteranbrannbiler.com

Dette er stedet for alle som er opptatt av å ta vare på gamle brannbiler, med tilhørende redskaper og tradisjonene omkring dem. Hjemmesiden finner du HER  og som du ser arrangeres et kjempemessig brannbiltreff som en viktig del av Nordsteam 2008.

 


Gammelbilens venner

Dette er vår lokale veteranbilklubb som har et meget aktiv miljø med mange flinke samlere og entusiaster som driver med nitid restaurering av det som mange andre ville kalle for vrak og rusthauger. Gammelbilens venner har i det siste fått ypperlige lokaler, med stor utstilling på Bråstein, men aller best liker de seg når de kan være ute blant publikum med bilene sine. Det får de rikelig anledning til under Nordsteam 2008. Og hvis du vil ha mer informasjon om foreningen, så finnes det HER.

 


Rutebilhistorisk

 

Rutebilhistorisk forening

Dette er foreningen for de som steller med det som vi "vanlige dødelige" kaller for busser, men som disse entusiastene er nøye med at skal kalles rutebiler. De har en gedigen samling av flotte gamle kjøretøyer og mange av disse vil være i full trafikk i forbindelse med Nordsteam 2008. De vil kjøre lokale ruter i stevneområdet og de vil være en del av utfluktene våre.

Rutebilhistorisk forening er landsomfattende og utgir et virkelig flott medlemsblad. I forbindelse med Nordsteam er det Rogalandsavdelingen som er engasjert og hvis du ønsker mer informasjon om foreningen så finnes den HER

 
Velkommen
NYHETER
Program
Bilder Nordsteam 2008
Lysefjordkonvoyen
Bilder fra Nordsteam i Bergen
Bilder fra første Nordsteam i Stavanger
Hva er Fjordsteam?
Hvem kommer?
Service
Søknadsskjema
Arrangører
Programhefte
Kontakt oss:
e-mail me